Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Giữa Thầy và Trò

Cho khán giả một thoáng nhìn về những cuộc đàm đạo chân thành giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và các đệ tử về nhiều chủ đề, từ tâm linh đến đời sống hàng ngày hay những kiến thức quý báu về những cõi giới khác ngoài Địa Cầu.Chúng ta phải mở lòng với tất cả các loại ảnh hưởng cao thượng, tất cả bạn đồng hành cao quý; chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Nếu chúng ta vẫn tin rằng trau dồi tâm thuần khiết của chúng ta, trau dồi trí huệ của chúng ta là mục đích cao nhất của con người, thì chúng ta phải nỗ lực.~ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay)Nhà nhân đạo, Nghệ sĩ, bậc Thầy tâm linh lừng danh thế giới

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 12/14

00:31:28

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 12/14

Dĩ nhiên, nhiều tổng thống, họ tin rằng họ có thể thay đổi mọi thứ, họ có thể làm cho mọi thứ tốt hơn. (Dạ.) Nhưng tôi không biết, nhiều tổng thống gây chiến ở khắp mọi nơi và tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và mạng người. (Ồ, vâng.) Không chỉ là mạng sống của kẻ thù mà còn sinh mạng của người Mỹ nữa. (Dạ.) [Những người] rất trẻ đẹp, đẹp đẽ và thuần khiết như vậy.
Giữa Thầy và Trò
2021-12-01   496 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-12-01

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 11/14

00:27:47

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 11/14

Nhưng đó là Hoa Kỳ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ở đó có tự do. Có tốt có xấu, cũng như đồng tiền cắc hai mặt. Biết làm gì đây? Quý vị phải trả giá cho bất cứ gì trên thế gian này.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-30   1075 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-30

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 10/14

00:28:28

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 10/14

Vì thế, tôi không muốn làm Tổng Thống Hoa Kỳ lần nữa. Nhớ Ngài Washington không? (Dạ, có ạ.) Họ muốn Ngài tiếp tục mãi mãi. Nhưng sau nhiệm kỳ thứ hai, Ngài nghỉ làm. (Dạ.) Ngài nói: “Không làm nữa. Như thế là đủ rồi”.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-29   1315 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-29

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 9/14

00:27:48

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 9/14

Một khi chúng ta không có thân này, tất cả đều minh bạch, tất cả đều rất rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy được; chúng ta biết mọi thứ. Nhưng tất cả những công cụ này và sự tra tấn, chúng ta đã phát minh ra. (Dạ. Dạ đúng.) Cách chúng ta đối xử với người khác và đối xử với cư dân-động vật, hành hạ những em bé và thai nhi còn trong bụng mẹ, tất cả những đối xử này sẽ được dùng (Dạ.) để trừng phạt chúng ta
Giữa Thầy và Trò
2021-11-28   1356 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-28

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 8/14

00:25:39

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 8/14

Hoặc nếu họ có nghiệp nặng, họ đi thẳng xuống địa ngục bởi vì họ không thanh khiết, (Dạ đúng.) họ không phù hợp với Thiên Đàng. (Dạ, Sư Phụ.) Bằng không, tại sao người ta đọa địa ngục? Tại sao có người lên Thiên Đàng, có người đọa địa ngục? Đó là vì không phù hợp. Phẩm chất của quý vị là gì, quý vị sẽ bị hút vào khu vực có phẩm chất tương tự.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-27   1710 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-27

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 7/14

00:26:11

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 7/14

Quý vị thấy đó, Thiên Đàng và Thượng Đế đều yêu sự sống, (Dạ.) và sáng tạo, không giết chóc. không hủy diệt sự sáng tạo. (Dạ không.) Đó không phải là phẩm chất của Thiên Đàng. (Dạ không, không chút nào.) Vì vậy, nếu quý vị chọn cách đó, thì quý vị không thể lên Thiên Đàng.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-26   1859 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-26

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 6/14

00:27:09

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 6/14

Quý vị phải nhân từ, nhân hậu, sám hối. Quay đầu lại, thế thôi. Chỉ cần sám hối và quay đầu lại. Nhưng đây là một điều tự nhiên. Bởi vì nếu mọi người nghe tôi, như “ăn thuần chay, sám hối, cứu linh hồn của quý vị, cứu thế giới”, và nếu cuộc nói chuyện này của tôi làm rung động trái tim của họ, và họ thật sự tin vào đó, và họ quay đầu, thì tôi có thể đem họ lên Thiên Đàng.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-25   1796 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-25

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 5/14

00:29:39

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 5/14

Nên, nếu quý vị thực sự muốn tu hành, thì phải nghiêm chỉnh để Lực Lượng Minh Sư có thể thăng hoa quý vị, chứ đừng nấn ná ở góc tối tăm nào đó hoặc vùng đẳng cấp thấp chỉ để được người khác khen tặng hoặc để họ sẽ cho quý vị thứ gì đó. Không nhất thiết là tiền bạc. Ngã chấp và tham vọng, ham muốn thấp kém có nhiều hình thức. Tất cả quý vị, hãy cẩn thận với cạm bẫy của ma vương.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-24   2529 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-24

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 4/14

00:27:26

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 4/14

Vì vậy, nếu họ nói rằng họ muốn giúp người đời giải thoát, họ giúp những người muốn biết Pháp Môn Quán Âm – đó không phải là pháp môn! Mà là vị Minh Sư. (Dạ, dạ. Dạ đúng.) Thành ra không có văn tự, vì vậy con người trong mọi tôn giáo – hoặc chỉ nói đến Phật giáo, họ nói bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-23   2457 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-23

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 3/14

00:28:55

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 3/14

Vì vậy, Tâm Ấn không phải là một pháp môn. Chỉ là tạm thời, trong ngôn ngữ thế gian, chúng ta phải nói là “Pháp Môn Quán Âm”, nhưng đó không phải là pháp môn, mà là lực lượng khai sáng. Đó là Lực Lượng Minh Sư. Minh Sư phải rất cao đẳng mới có thể chịu được tất cả lực lượng từ nhiều Thiên Đàng trong phàm thân. (Dạ.) Rồi mới có thể truyền lực lượng và có thể giải cứu những người mà Ngài đã truyền
Giữa Thầy và Trò
2021-11-22   2445 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-22

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 2/14

00:28:08

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 2/14

Tôi chắc chắn chính vị Minh Sư cũng lãnh một số nghiệp xấu. (Dạ.) Mỗi lần Ngài gây khó khăn cho Milarepa, Ngài lãnh một số nghiệp từ Milarepa. (À. Dạ.) Mỗi lần vị Minh Sư đánh Ngài, có lẽ thân thể Minh Sư cũng có vấn đề gì đó. Chắc chắn. Nghiệp phải đi nơi nào đó. (Dạ.) (Và không may là nó chạy sang vị Minh Sư.) Phải, phải. Dĩ nhiên, chứ chạy đâu nữa?
Giữa Thầy và Trò
2021-11-21   2251 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-21

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 1/14

00:26:00

Tâm Ấn Cần Phải Có Lực Lượng Minh Sư, Phần 1/14

Bởi vì không phải người đó truyền Tâm Ấn. Đó chỉ là chỉ dẫn bằng lời nói. (À, dạ.) Và Lực Lượng Minh Sư mới là làm tất cả. (À, Lực Lượng Minh Sư đằng sau đó. Dạ.) Tâm Ấn không phải là pháp môn. Mà là Lực Lượng Minh Sư truyền vào đó.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-20   2855 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-20

Ý Chí Tự Do Là Để Chọn Con Đường Đạo Đức, Phần 3/3

00:29:00

Ý Chí Tự Do Là Để Chọn Con Đường Đạo Đức, Phần 3/3

Cầu xin Thượng Đế ban phước cho tất cả các em bé trên thế giới được an toàn, có trí thông minh và các bé sẽ đóng góp cho thế giới chúng ta, cho mọi người, để sống trong hạnh phúc. Cầu mong các bé sống lâu cho đến ngày các bé nhìn thấy Thế Giới Thuần Chay, Thế Giới Hòa Bình. Cầu mong chúng ta sống đến ngày đó.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-19   1464 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-19

Ý Chí Tự Do Là Để Chọn Con Đường Đạo Đức, Phần 2/3

00:29:54

Ý Chí Tự Do Là Để Chọn Con Đường Đạo Đức, Phần 2/3

Và như vậy vẫn chưa đủ để làm người. Quý vị phải là một người có phẩm chất tốt. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng nếu phẩm chất ngày càng kém, thì có thể quý vị sẽ bị đần độn hoặc có ít năng lực tiềm tàng, kém thông minh. Và có thể quá gần ác quỷ và gần với phẩm chất của lối sống thấp kém.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-18   1599 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-18

Ý Chí Tự Do Là Để Chọn Con Đường Đạo Đức, Phần 1/3

00:30:00

Ý Chí Tự Do Là Để Chọn Con Đường Đạo Đức, Phần 1/3

Nếu quý vị là một em bé trong bụng mẹ, thì quý vị muốn gì? bị xé xác, rồi bị kẹp kéo ra, hay là muốn đợi đến ngày sinh, rồi ra đời, “chào” thế giới, rồi đóng góp, và sống cuộc đời mà Thượng Đế ban cho quý vị? (Dạ, con chắc chắn muốn sống.) Đúng vậy. Tất cả chúng sinh trên Địa Cầu này đều muốn sống. Thành ra Thượng Đế đã sáng tạo sự sống.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-17   1868 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-17

Thiên Đàng Không Chấp Thuận Việc Giết Hại Thai Nhi, Phần 8/8

00:25:57

Thiên Đàng Không Chấp Thuận Việc Giết Hại Thai Nhi, Phần 8/8

Tôi chỉ cầu Thượng Đế rằng tất cả họ lắng nghe. (Chúng con cũng vậy.) Tôi cầu Thượng Đế ban cho họ lực lượng để hiểu những gì tôi đang nói. Tin những gì tôi đang nói và chỉ làm theo Thiên ý, bởi vì Thượng Đế nói ở mọi nơi trong tất cả các tôn giáo “Chớ Sát Sinh”.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-16   1377 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-16

Thiên Đàng Không Chấp Thuận Việc Giết Hại Thai Nhi, Phần 7/8

00:29:42

Thiên Đàng Không Chấp Thuận Việc Giết Hại Thai Nhi, Phần 7/8

Họ trở thành vô cảm, chai đá với tất cả việc đó. (Dạ.) Việc đó thành như không có gì hết. Thật khó để quay đầu. (Dạ.) Thật khó. Không phải là không thể làm được, mà chỉ là khó làm thôi. (Dạ, rất khó.) Y như người hút thuốc và uống rượu, họ biết vậy là xấu, [nhưng] họ cứ tiếp tục. (Dạ, Sư Phụ.) Nhiều người cũng muốn ăn thuần chay nhưng cứ tiếp tục ăn thịt.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-15   1503 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-15

Thiên Đàng Không Chấp Thuận Việc Giết Hại Thai Nhi, Phần 6/8

00:27:24

Thiên Đàng Không Chấp Thuận Việc Giết Hại Thai Nhi, Phần 6/8

Bất cứ gì xảy ra với trẻ sơ sinh sẽ xảy ra với họ gấp mười triệu lần, (Chao ơi.) đau đớn hơn vì lãi suất. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Càng sống lâu, lãi suất càng nhiều bởi vì nhiều trẻ sơ sinh sẽ bị giết. (Dạ. Dạ đúng vậy.) Và lúc đó, họ ước họ đã chết lâu rồi, hoặc thậm chí không sinh ra. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, đừng phải tham dự vào loại tội lỗi giết người này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tội lỗi khủng khiếp.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-14   1434 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-14

Thiên Đàng Không Chấp Thuận Việc Giết Hại Thai Nhi, Phần 5/8

00:30:08

Thiên Đàng Không Chấp Thuận Việc Giết Hại Thai Nhi, Phần 5/8

Và tất cả những người trả thuế, và rồi tiền thuế của họ sẽ được dùng cho các mục đích nhân đạo, từ thiện như vậy. (Ồ, vâng.) Thì họ cũng nhận được rất, rất nhiều phước lành của Thiên Đàng. (À, dạ.) Cứu một mạng sống là công đức vô lượng. (Dạ vâng.) Gần như vô hạn, rồi đó cũng sẽ cứu linh hồn quý vị.
Giữa Thầy và Trò
2021-11-13   1789 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-13

Thiên Đàng Không Chấp Thuận Việc Giết Hại Thai Nhi, Phần 4/8

00:30:53

Thiên Đàng Không Chấp Thuận Việc Giết Hại Thai Nhi, Phần 4/8

Trẻ em, khi còn bé, khi còn ở trong bụng mẹ và bên ngoài cho tới bốn, năm hoặc ngay cả tới tám tuổi, các em được kết nối trực tiếp với Thiên Đàng. Kết nối trực tiếp với Thượng Đế. (Vì vậy họ thuần khiết hơn.) Phải, rất thuần khiết và kết nối với năng lượng Thiêng Liêng này. (Dạ.)
Giữa Thầy và Trò
2021-11-12   2280 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2021-11-12
<>Đi Tới Trang
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề