Tìm Kiếm
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò / Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm: 25 Pháp Môn Viên Thông, Buổi Giảng Thứ Năm, Phần 10/11 Ngày 7 tháng 4, 2019

2019-12-01
Lecture Language:English,Thai(ภาษาไทย)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Phật nói rằng tất cả chư Phật đều nương vào dòng Âm Thanh để đi xuống thế gian cứu độ các chúng sinh. Và tất cả chư Phật, cũng như các Chúng sinh khai ngộ, nương vào dòng Âm Thanh để trở về Cội Nguồn nguyên thủy. Cội Nguồn.
Xem thêm
Tập  10 / 11
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android