ਅਗੇ ਆ ਰਿਹਾ

ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Millennium Eve with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 7 of 9

2021-04-21
ਭਾਸ਼ਾ:English

ਪ੍ਰਸੰਗ

ਵਿਸਤਾਰ
ਡਾਓਨਲੋਡ Docx
ਹੋਰ ਪੜੋ
The next program is performed by a Japanese disciple. Guzheng (Chinese zither) and a song. This song has been famous for a long time, probably a couple (Ancient.) hundred years ago. Ancient song. The name of the song is 'A Thousand-Year-Old Bird.' Let us welcome them.

The next one is 'The Origin of the Yellow River.' Let’s welcome. "…Where is the source of the Yellow River? It's in the voice of the girl polishing felt. The roaring waves crash one after another, covering the sky and the earth. The sparkling stream flows continuously, containing all the people's dreams and desires. The spray blown from each wave tells a story, going to that mysterious ancient land. Where is the source of the Yellow River? It's within the age-old book of history. Where is the source of the Yellow River? It's within today's melted snow. Engulfing the sky and the land, gilded water flows endlessly. Searching for the highs and lows, each wave carries a story. Let’s go to where the sun rises. Let’s go to where the sun rises.” “On behalf of all our fellow initiates, I wish our Master be in good health and be successful in everything. Thank you."

ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਪ੍ਰਸੰਗ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੂਚੀ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਨਾਲ
ਵੀਡੀਓ ਏਮਬੈਡ ਕਰੋ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਡਾਓਨਲੋਡ
ਮੋਬਾਈਲ
ਮੋਬਾਈਲ
ਆਈਫੋਨ
ਐਨਡਰੌਏਡ
ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿਚ
GO
GO
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ