ਇਥੇ, ਤੁਸੀ ਲਭੋਂਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੋਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਰਮਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਅਗੇ ਘਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ  ਬਹੁਭਾਂਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਣ ਲਈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ  ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ  ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਜ਼ਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

00:22:15
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

Since its first publication in 1944, the book “Autobiography of a Yogi” has inspired countless Truth seekers around the world. In particular, it was through this book, originally written in English, that many Westerners were introduced to the teachings of meditation and Kriya Yoga. The autobiography contains the exceptional life story of the renowned Indian yogi and enlightened Master Paramahansa Yogananda, who was born in 1893. “What one does not trouble to find within will not be discovered by transporting the body hither and yon. As soon as the devotee is willing to go even to the ends of the earth for spiritual enlightenment, his guru appears nearby.” “An oceanic joy broke upon calm endless shores of my soul. The Spirit of God, I realized, is exhaustless Bliss; His body is countless tissues of light.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02   2075 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27   2931 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 136 - ਰਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

00:19:55
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 136 - ਰਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

ਜ਼ੈਂਜੀਸ ਖਾਨ, ਪਰਮ ਰਾਜ਼ਾ ਮੌਂਗੋਲ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਘਲਦੇ ਹਨ ਇਕ ਚਿਟਾ ਘੋੜਾ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਪਹਾੜ ਵਿਚ?
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-04-04   1027 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-04-04

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:26:52
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕੀਂ ਮਰਦੇ ਹਨ ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਛੂਤ ਵਾਲ‌ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲ਼ੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-04   2947 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-04

Excerpts from The Vows of Bodhisattva Samantabhadra Sutra: The Aspiration of Bodhisattva Samantabhadra, Part 2 of 2

00:12:20
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Excerpts from The Vows of Bodhisattva Samantabhadra Sutra: The Aspiration of Bodhisattva Samantabhadra, Part 2 of 2

We will now continue to share with you, “Excerpts from The Vows of Bodhisattva Samantabhadra Sutra: The Aspiration of Bodhisattva Samantabhadra.”“May I perceive upon a single atom the perfect design of the pure realms of the past, present, and future. Thus may I enter into the realms of the victorious Buddhas in all directions. May the illuminators of the worlds of the future realize the st
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-04-03   373 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-04-03

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:26:22
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਵੋਂਗੇ; ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲਵੋਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨੁਖ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵੋਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-03   3156 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-03

Excerpts from The Vows of Bodhisattva Samantabhadra Sutra: The Aspiration of Bodhisattva Samantabhadra, Part 1 of 2

00:13:14
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Excerpts from The Vows of Bodhisattva Samantabhadra Sutra: The Aspiration of Bodhisattva Samantabhadra, Part 1 of 2

Samantabhadra Bodhisattva is also known as the Universal Worthy Bodhisattva and is associated with practice and meditation in the Mahayana Buddhism. While Manjusri Bodhisattva is for prajñā (transcendent wisdom), Samantabhadra Bodhisattva is for action. Together with Gautama Buddha and Manjusri Bodhisattva, they are known as the Three Sages of the Avatamsaka World. Samantabhadra Bodhisattva is the
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-04-02   310 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-04-02

The Millennium Eve with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 3 of 9

00:18:19
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Millennium Eve with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 3 of 9

The next one performed is by Hong Kong Center, “All Stars Celebrate the Year of 2000.” "All the angels are gathered here to celebrate the millennium. The universe is in peace, that is all beings' will. We respectfully greet all the Buddhas from the ten directions. Buddha Ching Hai descends to Earth. How lucky the sentient beings are. Merrily, we celebrate the joyous millennium together. People fro
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-04-02   471 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-04-02

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:27:19
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਖ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ। (ਹਾਂਜੀ।) ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ‌ਿਆ ਸੀ...ਇਹ ਈਡਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਈਡਨ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਧਾਰਣਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-02   3125 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-02

Contemplating on God: From Thoughts in Solitude by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 2 of 2

00:14:10
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Contemplating on God: From Thoughts in Solitude by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 2 of 2

We will now continue with the Reverend Thomas Merton’s shared wisdom from his book “Thoughts in Solitude.” In these chapters, the mystic conveys his perceptions on the sacred act of contemplating on God. “Sometimes, meditation is nothing but an unsuccessful struggle to turn ourselves to God, to seek His Face by faith. Any number of things beyond our control may make it morally impossible for one t
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-04-01   277 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-04-01

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:27:13
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਜਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅਲਪਕਾਲੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸੂਰਜ਼, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-01   3416 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-01

Contemplating on God: From Thoughts in Solitude by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 1 of 2

00:17:19
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Contemplating on God: From Thoughts in Solitude by the Reverend Thomas Merton (vegetarian), Part 1 of 2

The Reverend Thomas Merton, an important Catholic mystic and spiritual thinker, was born in 1915, to a New Zealand father and an American mother. The many life situations he encountered in his youth led him to explore religion and spirituality and eventually to devote his life to God by becoming a monk, and later a deacon, at the Abbey of Gethsemani, a part of the Order of Trappists, in Kentucky,
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-03-31   323 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-03-31

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:27:29
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੀਮੋਟ ਕੀਬੌਰਡ, ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਨੀਟਰ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਨੀਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਉਟਰ ਵਿਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ...ਨਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ, ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਪਿਉਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-31   3688 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-31

The Millennium Eve with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 9

00:17:30
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Millennium Eve with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 9

By Master’s secret arrangement, finally we have this program. After the Tai Chi Sword, there will be Tai Chi Chuan 24 styles. From the performance we can tell this brother’s kung fu is solid. Next act is a song, called "Happy New Year." “Happy New Year! Wishing you all a happy New Year! We sing, we dance, wishing you all a happy New Year!” Happy New Year to everybody. Next act is from Taina
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-30   464 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-30

The Songs of Kabir (vegetarian): Songs 31 – 50, Part 2 of 2

00:11:45
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Songs of Kabir (vegetarian): Songs 31 – 50, Part 2 of 2

“There is nothing but water at the holy bathing places; and I know that they are useless, for I have bathed in them. The images are all lifeless, they cannot speak; I know, for I have cried aloud to them. The Purana and the Qu’ran are mere words; lifting up the curtain, I have seen. Kabir gives utterance to the words of experience; and He knows very well that all other things are untrue.” “
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-03-30   325 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-03-30

ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:25:57
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਨਕਲ, ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲਪਨਿਕ-ਸ਼ਕਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ: ਗਿਆਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ , ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਖੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਨਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵਿਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-30   1935 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-30

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 9: Isaac Bashevis Singer (vegetarian) – Nobel Prize Laureate and Mystic

00:12:30
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 9: Isaac Bashevis Singer (vegetarian) – Nobel Prize Laureate and Mystic

One of the most profound and powerful writers of the 20th century is Mr. Isaac Bashevis Singer, who won the Nobel Prize for Literature in 1978. His best-selling novels include “The Family Moskat,” “The Magician of Lublin,” and “The Slave.” A book of his short stories called “The Collected Stories” is considered by many to be his greatest work. His writings portray deep and colorful characters who
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-03-29   420 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-03-29

The Songs of Kabir (vegetarian): Songs 31 – 50, Part 1 of 2

00:12:50
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Songs of Kabir (vegetarian): Songs 31 – 50, Part 1 of 2

A weaver by profession, Kabir is considered as one of the world's greatest poets and one of the most quoted authors. The Holy scripture “Guru Granth Sahib” contains over 500 verses by Kabir. Kabir’s message is universal. In the Islamic world, the name Kabir or al-Kabir means the Great One. It is also one of the names of God given in the Qur’an. Kabir’s writings highlight a synthesis between both M
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-03-29   341 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-03-29

ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:16
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਐਸਟਰਲ ਭਾਵਨਾ ਭਿੰਨ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ। ਐਸਟਰਲ ਭਾਵਨਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਰਮਾਂ ਉਥੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਤੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-29   2330 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-29

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 135 - ਰਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

00:22:51
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 135 - ਰਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ

ਨੌਸਟਰਾਡਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1999 ਵਿਚ, "ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜ਼ਾ ਡੀਫਰੇਅਰ (ਪੂੰਜੀਦਾਰ)" ਆਵੇਗਾ "ਮੁੜ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਨ ਰਾਜ਼ਾ ਐਂਗੋਲਮੋਏਸ ਨੂੰ"...
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-03-28   631 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-03-28

ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:27:43
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਐਸਟਰਲ ਪਧਰ, ਦੂਸਰਾ ਪਧਰ, ਤੀਸਰਾ ਪਧਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ, ਉਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੰਦਾ ਹੈ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਰ ਉਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੇਵਲ ਬਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਉਚੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-28   2492 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-28

The Lord Sees All Things: From The Book of the Secrets of Enoch (vegetarian), Part 2 of 2

00:11:47
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Lord Sees All Things: From The Book of the Secrets of Enoch (vegetarian), Part 2 of 2

Let us now continue with the last chapters, 63 to 68, in “The Book of the Secrets of Enoch.” Before his final departure to Heaven, Enoch whole-heartedly continues to spread the Word of the Lord, by teaching of the glorious fate that awaits those who are just and righteous before God. “And Enoch answered all his people saying: Hear, my children, before that all creatures were created, the Lo
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-03-27   382 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-03-27
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ