ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

Visits to Hell, Part 1 – Meat Grinder

00:04:19

Visits to Hell, Part 1 – Meat Grinder

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-16   67 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-16

Visits to Hell, Part 2 – Master Rescued My Father

00:01:41

Visits to Hell, Part 2 – Master Rescued My Father

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-16   252 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-16

Visits to Hell, Part 4 – Hell’s Cauldron

00:04:09

Visits to Hell, Part 4 – Hell’s Cauldron

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-16   59 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-16

(DOCUMENTARIES) Seaspiracy

00:02:30

(DOCUMENTARIES) Seaspiracy

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-16   272 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-16

ਕੁਐਨ ਇੰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ ਆਵਾਜ ਉਤੇ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:07:36

ਕੁਐਨ ਇੰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ ਆਵਾਜ ਉਤੇ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਬਾਹਾਈ ਧਰਮ / ਬੁਧ ਧਰਮ / ਤਿਬਤੀਅਨ ਬੁਧ ਧਰਮ / ਈਸਾਈ ਧਰਮ / ਨੌਸਟਸਿਜਮ / ਦ ਐਸਨਸ ਬਾਹਾਈ ਧਰਮ "ਓ ਮਿਟੀ ਦੇ ਪੁਤਰ! ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਕਦੇ; ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਸਕੇਂ ਸੁਰੀਲਾ ਸੰਗੀਤ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ ਦਾ; ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕੇਂ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ; ਅਤੇ ਪਾਪ ਮੁਕਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-05   6118 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-05

ਕੁਐਨ ਇੰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ ਆਵਾਜ ਉਤੇ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:05:53

ਕੁਐਨ ਇੰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ ਆਵਾਜ ਉਤੇ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਗਰੀਕ ਫਲਸਫਾ / ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ / ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੇਸ ਲਈ / ਇਸਲਾਮ / ਇਸਲਾਮ (ਸੂਫੀ ਮਤ) / ਜੈਨ ਧਰਮ / ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਗਰੀਕ ਫਲਸਫਾ "ਉਥੇ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ। ਉਥੇ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ।" - ਪਾਈਥਾਗੋਰਾਸ (ਵੀਗਨ) ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ "ਜੋਗਿਨ ਸਿਧ ਆਸਨ (ਅਵਸਥਾ) ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵੈਸ਼ਨਵ-ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ, ਹਮੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-05   2165 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-05

ਕੁਐਨ ਇੰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ ਆਵਾਜ ਉਤੇ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:08:02

ਕੁਐਨ ਇੰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ ਆਵਾਜ ਉਤੇ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਬਿਆਸ / ਸਿਖ ਧਰਮ / ਤਾਓਇਜ਼ਮ / ਥਿਉਸਫੀ / ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੁਫੈਦ ਭਾਈਚਾਰਾ / ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਨਿਜ਼ਮ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਬਿਆਸ "ਸ਼ਬਦ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰੰਟ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪਵਿਤਰ ਰੂਹ ਇਕ ਕਥਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾਂ- ਕ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-05   1897 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-05

ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ

00:02:34

ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ

If the planet has trouble, if all people or anypeople are killed because of the climate change, the government leaders, I say,are guilty. Because they have the power to stop it, to change it. I hope theyrethink about that, so they don’t have to go down to hell and answer to theking of hell or the maya, waiting for them, satan waiting for them. Like willattract like. No need to say that I’m threatening anybody. You are in power, you are in privilege, you are wellpaid, you’re getting rich by the tax-payers of your country, you should do whatyou must do in order to rescue your people. And if you don’t, then you’reguilty of murdering humans, not just animals. I’m telling you the truth likethat. Be Vegan, Make PeaceWatch or download the full conference “The Snake InsideHumans” at SupremeMasterTV.com
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-26   1579 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-26

Kindness – A message from The Foundation for a Better Life

00:00:31

Kindness – A message from The Foundation for a Better Life

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-08   294 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-08

Integrity – A message from The Foundation for a Better Life

00:00:30

Integrity – A message from The Foundation for a Better Life

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-08   277 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-08

Patience – A message from The Foundation for a Better Life

00:00:31

Patience – A message from The Foundation for a Better Life

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-08   225 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-08

Ayesha Takia – A message from PETA India

00:01:16

Ayesha Takia – A message from PETA India

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-05   349 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-05

Civility – A message from The Foundation for a Better Life

00:01:01

Civility – A message from The Foundation for a Better Life

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-05   289 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-05

"ਇਕ ਬਚੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ!" ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਵਲੋਂ (ਵੀਗਨ)

00:01:47

"ਇਕ ਬਚੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ!" ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਵਲੋਂ (ਵੀਗਨ)

These are the examples of what should be The life of our friends, sweet animals. Be it on land, on air or in the sea. They should be loved, protected and cherished, Just like the life that we so wish.Dearest Heaven, Dear Lord of Karma Please do love and care for all creatures.For it breaks my heart to see their plight. I cannot bear to see them suffer.There’re plenty places in Heaven above Take them all up, and give them love.This’s my little prayer for all beings: Just your little Love and Compassion.May all be well, live and let live. All Love, all care and all forgive.
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-27   763 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-27

Screaming Out Loud (Poem composed by Supreme Master Ching Hai)

00:02:35

Screaming Out Loud (Poem composed by Supreme Master Ching Hai)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-19   700 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-03-19
<>Go to page
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ
Use 0.09s