ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਖੋਜ
ਸ਼ਰੇਣੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
ਜ਼ਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ

"ਲਵ ਇਜ ਦ ਅੋਨਲੀ ਸਲੂਸ਼ਨ"

1:35

"ਲਵ ਇਜ ਦ ਅੋਨਲੀ ਸਲੂਸ਼ਨ"

ਮਨੁਖਤਾ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਲੋਬਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਜਲਵਾਜੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਆਫਤਾਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ । ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ "ਲਵ ਇਜ ਦ ਅੋਨਲੀ ਸਲੂਸ਼ਨ" ਵਿਚ, ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਨਾਂ ਸਭ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ: ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੁਝ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਕਾਰਤਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਢੇਗਾ ਸਾਡੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਹਰ ਇਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ 100% ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਲਈ । ਪਿਆਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਂ ਉਤੇ, ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਜਜਬਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਹਰ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ (ਵੀਗਨ) ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਵਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। "ਲਵ ਇਜ ਦ ਅੋਨਲੀ ਸਲੂਸ਼ਨ" ਮੁਫਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ: love4peace.org
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2022-01-18   1986 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2022-01-18

Try going vegan today.

0:42

Try going vegan today.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2022-01-07   702 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2022-01-07

Meat Bans for 1200 years from 7th to 19th century AD in Japanese History

1:09

Meat Bans for 1200 years from 7th to 19th century AD in Japanese History

In 675 AD, Emperor Tenmu of Japan issued“The Imperial Decree Banning Meat-eating” of land animals, followed by “TheOrdinance on Releasing Living Creatures” in 676 AD. These laws were later reinforced whenEmperor Shomu issued “The Ordinance of Prohibition against Drinking Alcohol andSlaughtering” in 737 AD.For more details and free downloads, pleasevisit SupremeMasterTV.com/SOS
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09   1280 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09

ਇੱਕ ਵੀਗਨ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ

4:10

ਇੱਕ ਵੀਗਨ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ

(ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਗਨ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਵੀ। ਸੋ, ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵੀਗਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ?) ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਕਠੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮਛੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।) (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੋਕੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣ, ਆਦਿ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਕ ਵੀਗਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਵੀਗਨ ਖਾਣ ਲਈ?) ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ? ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। (ਹਾਂਜੀ।) ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹਾਂ। (ਹਾਂਜੀ।) ਯਾਦ ਹੈ ਇਕ ਲੰਮਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ - 1980-ਕੁਝ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਗਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਕਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਂਟ੍ਰੀਅਲ ਵਿਚ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੌਂਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਐਰੋਸੋਲ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਰੇ ਵਿਚ, ਆਦਿ। (ਆਹ, ਹਾਂਜੀ।) ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਤੈਹਿ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਓਹ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ) ਜੋ ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਬਚਾਏਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਧੇ ਬਿਲੀਅਨ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ। (ਹਾਂਜੀ।) […] (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨੀਤੀ ਉਤੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਗਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ?) ਉਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਓਹ।) ਅਨੇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣ ਲਈ। (ਹਾਂਜੀ।) ਅਨੇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਖੇ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਖਾ ਪਾਣੀ, ਭੋਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਜੀਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। […] ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (ਹਾਂਜੀ।) ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। […] ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬੁਝੜਖਾਨੇ, ਐਬਾਟੌਰਸ ਨੂੰ ਵੀਗਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦੀ, (ਹਾਂਜੀ।) ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦੀ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।) ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) […] ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) […] ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। (ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) […] ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਕਾਂਨਫਰੰਸ "ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਪਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ” SuprememMasterTV.com
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09   1758 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09

Sage Advice for Rulers

0:50

Sage Advice for Rulers

“When we eat all the grains, our heart and soul will be naturallycleansed, bright, and agile, taking a long view of both the visible andinvisible, gaining insights up and down, and thus we will be able to utterlyknow the trends of the world. Therefore, the ruler who should stand atthe forefront of all people, must cleanse his heart and soul, be ready with hiswisdom, and approach the world.” Excerpt from “Tales of the Spirit World” bySeishi Onisaburo Deguchi (vegetarian) For more details and free downloads, pleasevisit SupremeMasterTV.com/SOS
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09   832 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09

All the Leaders Should Be Vegan

0:53

All the Leaders Should Be Vegan

All the leaders should be vegan and stopall the animal slaughtering. Then they have more merit. They live longer. Theircountry will be more peaceful and prosperous. Because the leader is very importantfor the whole nation. So the leader should be absolutely tip-topin moral standard, compassion, loving, kindness. For more details and free downloads, pleasevisit SupremeMasterTV.com/SOS
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09   983 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09

Warning from the Divine World

0:44

Warning from the Divine World

“However, people who have elected suchselfish and prejudiced politicians who tend to embrace meat-eating willundeniably get what they deserve, and it is the warning of the Divine world.It’s like taking a fire and burning your hand.”Excerpt from “Tales of the Spirit World” bySeishi Onisaburo Deguchi (vegetarian) For more details and free downloads, pleasevisit SupremeMasterTV.com/SOS
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09   1185 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ: ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ

6:54

ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ: ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾਂ ਰਹੋ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।(Crying lady: ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰ ਗਰੇ ਹਨ!) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਵੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪਨਾਹ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਆਵਦੇ ਉਦਾਰਚਿਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜੋ ਵੀਗਨ ਆਹਾਰ ਵਲ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਚ‌ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਹੋਰ ਜੀਵ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਸਚਮੁਚ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਵੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗ‌੍ਰਿਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ। ਦਿਆਲੂ ਬਣੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ। ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀਗਨ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ੋ। ਵੀਗਨ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ੋ। ਵੀਗਨ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਸਵਰਗ ਤੋ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋ ਉਚੇਰੇ ਸਵਰਗ ਤੋ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਦਿਆਲਤਾ ਲਈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੋ ਜਾਗ ਜਾਉ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ੋ। ਉਦਾਰਚਿਤ ਐਨਰਜ਼ੀ ਵੀਗਨ ਆਹਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ੋ। (Media Report from NBC News Reporter(m): ਜ਼ਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਜਗਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰੀਪੋਰਟ ਯੂਐਨ ਦੀ ਇੰਟਰਗੌਰਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਔਨ ਕਲਾਏਮਿਟ ਚੇਂਜ਼ ਵਲੋਂ, ਜੋ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨਾਂ ਬਦਲਣਯੋਗ ਹਨ। Media Report from BBC Reporter(m): ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਜ਼ਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਉਤੇ। Media Report from BBC Reporter(f): ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇਕ "ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ" ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਟਣ ਲਈ। Media Report from CNBC Interviewee(m): ਰੀਪੋਰਟ ਸਚਮੁਚ ਇਕ "ਵਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ" ਵਿਸ਼ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ। Media Report from DW Reporter(m): ਯੂਐਨ ਜ਼ਲਵਾਯੂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ‌ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅਗਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਇਕ ਅੰਤਲੀ "ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣ" ਬਾਰੇ ਹੈ। Media Report from NBC News Reporter(m): ਯੂਐਨ ਸੈਕਰਟਰੀ ਜੈਨਰਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ "ਇਕ ਲਾਲ ਚੰਡੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ।") ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹੁਣ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਵੀਗਨ ਆਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਚ ਦੀ। ਵੀਗਨ ਆਹਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੀਗਨ ਆਹਾਰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਇਕ ਵਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ। ਪਰ ਮੀਥੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਵੇਗੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚੋਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੀਓ2 ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਓ2 ਲੰਮੇ, ਲੰਮੇ, ਲੰਮੇ , ਲੰਮੇ ਸੌਆਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ । ਸੋ ਮੀਥੇਨ ਨੂੰ ਕਟੋ ਵੀਗਨ ਆਹਾਰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ - ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜੋ, ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "ਫਰਾਮ ਕਰਾਏਸਿਸ ਟੂ ਪੀਸ," ਜੋ ਮੁਫਤ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ SupremeMasterTV.com "ਫਰਾਮ ਕਰਾਏਸਿਸ ਟੂ ਪੀਸ।" ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ੋ। ਰਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਰੋ ਸੁਰਖਿਅਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ। ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਹਨ ਇਸ ਵਖਤ ਤੂਫਾਨੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ, ਤੂਫਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ੋ। ਉਦਾਰਚਿਤ ਐਨਰਜ਼ੀ ਹਤਿਆ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ, ਵੀਗਨ ਆਹਾਰ ਦੀ, ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ, ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ, ਸਿਰਜ਼ੇਗੀ ਇਕ ਸੁਰਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-08-11   67097 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-08-11

ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ

2:34

ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ

If the planet has trouble, if all people or anypeople are killed because of the climate change, the government leaders, I say,are guilty. Because they have the power to stop it, to change it. I hope theyrethink about that, so they don’t have to go down to hell and answer to theking of hell or the maya, waiting for them, satan waiting for them. Like willattract like. No need to say that I’m threatening anybody. You are in power, you are in privilege, you are wellpaid, you’re getting rich by the tax-payers of your country, you should do whatyou must do in order to rescue your people. And if you don’t, then you’reguilty of murdering humans, not just animals. I’m telling you the truth likethat. Be Vegan, Make PeaceWatch or download the full conference “The Snake InsideHumans” at SupremeMasterTV.com
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-26   2943 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-26

ਐਸਓਐਸ ਬਚਿਆਂ ਵਲੋਂ

3:27

ਐਸਓਐਸ ਬਚਿਆਂ ਵਲੋਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-01   3321 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-01
ਜਾਉ ਪੇਜ ਉਤੇ
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ