ਕਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਸ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦੀ; ਕਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਖੋਜ਼ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਲਈ। ਸੰਗੀਤਮਈ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਟਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗੀਤ; ਇਕ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਉਸ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਕਫੀ ਦੀ ਜੋ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

00:14:54
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

John Bramblitt was born in 1971 in El Paso, Texas, USA, and his art has been sold in over a hundred and twenty countries. According to CNN, John Bramblitt believes he could draw before he could walk, and possessing a photographic memory proved invaluable to him later in life when he lost his eyesight. Besides drawing, painting, and illustrating, he also loves sharing written stories with friends and family. Drawing and painting became the best ways to cope with his frequent visits to the hospital in childhood.
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-01-15   4983 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-01-15

Holy Songs: Mother of The Universe

00:19:27
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs: Mother of The Universe

Supreme Master Ching Hai said, “Only if we find God, will we find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after.” Many of our Association members have also written spiritually enriching melodies, inspired by their deep love and gratefulness for our Almighty God. On today’s special program, we are honored to share some of these songs with you. Oh Mother of the Universe! When You smile, people’s hearts move, the sky is warmed with love. Sunshine sparkling the rosy color of faith.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2018-10-18   3693 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2018-10-18

Heritage of Russian Pianism: Pianist Alexander Shtarkman, Part 1 of 3

00:19:27
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Heritage of Russian Pianism: Pianist Alexander Shtarkman, Part 1 of 3

His rise to international fame began in 1989, when he won a major prize in the Van Cliburn International Piano Competition, followed by winning the Tchaikovsky Piano Competition in 1994. However, it was winning First Prize in the Ferruccio Busoni International Piano Competition in Bolzano, Italy, in 1995, that resulted in Alexander Shtarkman being offered over 60 recitals and orchestral engagement
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-04-03   421 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-04-03

The Millennium Eve with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 3 of 9

00:18:19
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Millennium Eve with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 3 of 9

The next one performed is by Hong Kong Center, “All Stars Celebrate the Year of 2000.” "All the angels are gathered here to celebrate the millennium. The universe is in peace, that is all beings' will. We respectfully greet all the Buddhas from the ten directions. Buddha Ching Hai descends to Earth. How lucky the sentient beings are. Merrily, we celebrate the joyous millennium together. People fro
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-04-02   471 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-04-02

Whatever Belongs to Caesar Must Be Returned to Caesar, Part 4 of 5

00:17:04
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Whatever Belongs to Caesar Must Be Returned to Caesar, Part 4 of 5

In the previous episode, we learned about the kind-hearted Trần Địa and all the sacrifices he made so that his sworn brother Chu Thiên could go to the capital to take the national exam, only to find out later that his brother betrayed him. Please join us again today for Part 4 of our drama. “I was told that in the evening, Ngọc Sương often came to dock her boat at this paradise-like, named Gạo fe
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-04-01   406 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-04-01

The Millennium Eve with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 9

00:17:30
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Millennium Eve with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 9

By Master’s secret arrangement, finally we have this program. After the Tai Chi Sword, there will be Tai Chi Chuan 24 styles. From the performance we can tell this brother’s kung fu is solid. Next act is a song, called "Happy New Year." “Happy New Year! Wishing you all a happy New Year! We sing, we dance, wishing you all a happy New Year!” Happy New Year to everybody. Next act is from Taina
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-30   464 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-30

Zora Neale Hurston: Esteemed Author and Scholar of Anthropology and Folklore

00:14:45
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Zora Neale Hurston: Esteemed Author and Scholar of Anthropology and Folklore

Born on January 7, 1891, in Notasulga, Alabama, of the United States of America, Zora Neale Hurston became one of the most significant and successful female African American writers of the 20th century. Her writing career spanned 30 years, during which she published two books on folklore, four novels, numerous short stories, essays, plays, and an autobiography. Zora Neale Hurston possessed a great
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-03-28   264 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-03-28

The Millennium Eve with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 9

00:17:23
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Millennium Eve with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 9

For many Association members, spending the auspicious occasion of Millennium Eve with our beloved Supreme Master Ching Hai is a once in a lifetime experience that we will always treasure. To celebrate the historical event of entering the Millennium and pray for world peace, tens of thousands of our Association members from around the world attended the grand international seven-day retreat held in
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-27   488 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-27

Music as the Food of Love: Dr. Aryan Tavakkoli (vegan), Part 2 of 2

00:11:52
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Music as the Food of Love: Dr. Aryan Tavakkoli (vegan), Part 2 of 2

“All living beings carry God's light His spark in all creation shines bright, A sacred soul in all things living, The Divine Love is always giving But we take Life, we waste and use it. The Divine spark, we just abuse it. The sacred lives, once free and able, Turned into corpses for our table Physically, spiritually, logic'lly it don't make sense What part of 'Thou Shalt Not Kill' don't you unders
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-25   550 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-25

Whatever Belongs to Caesar Must Be Returned to Caesar, Part 3 of 5

00:14:26
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Whatever Belongs to Caesar Must Be Returned to Caesar, Part 3 of 5

“I still don’t believe that Chu Thiên is ungrateful, but what I saw was real. Oh God! Because of whom I lost my house? Because of whom my life is filled with upheaval? My sworn brother betrayed me, so I’m all alone and don’t know where to go.” “I know what you went through. So, I waited here, because I wanted to help you. I have a boat to ferry people across the river. Now I’ll give you this boat
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-23   505 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-23

Whatever Belongs to Caesar Must Be Returned to Caesar, Part 2 of 5

00:16:13
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Whatever Belongs to Caesar Must Be Returned to Caesar, Part 2 of 5

Today, we will find out in Part 2 what happened to Trần Địa at home. “My land will be sold to you for 400 quan (money unit). The other 200 quan, I will work as your servant to pay it back gradually. But what about my house, Sir?” “You don’t understand a thing. That thatched tent is worth nothing. I even have to make an effort to burn it! You two are foolish! Just think of it like giving your land
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-19   491 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-19

Music as the Food of Love: Dr. Aryan Tavakkoli (vegan), Part 1 of 2

00:19:14
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Music as the Food of Love: Dr. Aryan Tavakkoli (vegan), Part 1 of 2

The song we just heard is 'Finding Paradise,' written and performed by Dr. Aryan Tavakkoli, a vegan singer and songwriter from the United Kingdom. Dr. Tavakkoli is no ordinary musician; her professional area of expertise actually lies in the field of medicine. In addition to holding a medical degree from the Medical College of St Bartholomew’s Hospital in London, UK, she holds qualifications in ve
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-18   877 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-18

The Venerable Ani Choying Drolma: Nepalese Singing Star Nun

00:15:23
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Venerable Ani Choying Drolma: Nepalese Singing Star Nun

The country of Nepal is the ancient land where the venerated Lord Shakyamuni Buddha was born, as was respected Buddhist nun, humanitarian, and internationally renowned singing star Ani Choying Drolma. Young Choying did not have a lot of freedom and often suffered beatings from her father, who had an unstable temperament. Due to her father’s mistreatment, and the gender inequalities she experienced
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-16   485 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-16

Whatever Belongs to Caesar Must Be Returned to Caesar, Part 1 of 5

00:15:46
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Whatever Belongs to Caesar Must Be Returned to Caesar, Part 1 of 5

Today, we would like to present an Aulacese opera entitled “Whatever Belongs to Caesar Must Be Returned to Caesar,” which emphasizes the values of honesty and loyalty. “My name is Chu Thiên. I was an orphan at a very young age and endured a very hard life. A few days ago, I was peeking into a classroom to listen to the words of the sages. I couldn’t help myself from stealing a few books and was be
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-12   583 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-12

The Soulful World Music Artist - Liron Man (vegan), Part 2 of 2

00:17:23
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Soulful World Music Artist - Liron Man (vegan), Part 2 of 2

Aside from music, what are his other passions in life, and how in turn, do these affect his music? Let’s continue our interview with Liron to learn more. “I study TaoYoga, and also teach TaoYoga arts. It's very hard to say what TaoYoga has contributed to my music. But it's very easy for me to say what TaoYoga has contributed to my life. So, everything in my life is affected by TaoYoga. And by thos
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-11   216 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-11

Sharing Songs in Quarantine, Part 2 of 2 - Raising Each Other Up

00:16:11
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Sharing Songs in Quarantine, Part 2 of 2 - Raising Each Other Up

In today’s show, we will hear three uplifting songs performed by various groups during the recent precautionary lockdowns. The first song, written by acoustic folk duo MaMuse, is called “We Shall Be Known.” It is performed by the UU the Vote Virtual Choir at the “How We Thrive” live event. The event is an initiative by the Unitarian Universalist Association. Our next song, “For Such a Time
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-09   302 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-09

Forever Classic: “I Love Lucy” and “The Long, Long Trailer"

00:14:49
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Forever Classic: “I Love Lucy” and “The Long, Long Trailer"

Famous Hollywood performing artists and comedians Lucille Ball and Desi Arnaz were American favorites, an on- and off-screen couple, who together have created many legends. Today we will introduce to you one of their most popular sitcoms “I Love Lucy” as well as the comedy film “The Long, Long Trailer,” co-starring this lovely couple. Set in an apartment building on Manhattan’s Upper East S
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2021-03-06   312 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2021-03-06

The Soulful World Music Artist - Liron Man (vegan), Part 1 of 2

00:19:46
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Soulful World Music Artist - Liron Man (vegan), Part 1 of 2

The term “World Music” was coined in the early 1960s and refers to the type of music that embraces a wide range of styles associated with different cultures, ethnicities and traditions around the world. The musicians use conventional or unconventional instruments and often sing in different languages. In the past decade, one of the emerging artists in this category who has attracted much media att
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-04   357 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-04

Sharing Songs in Quarantine, Part 1 of 2 - Worshipping Together

00:16:07
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Sharing Songs in Quarantine, Part 1 of 2 - Worshipping Together

In our present time, where the challenge of COVID-19 has forced many churches, synagogues, temples, and mosques to close temporarily, people of faith have nonetheless still found ways to worship and sing together as a group – virtually! In today’s show, we will hear three beautiful songs of worship performed by various groups during the recent precautionary lockdowns. First of all, let us listen t
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-02   357 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-03-02

Dashdondog Jamba & His Mongolian Traveling Children’s Library, Part 3 of 3

00:14:31
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Dashdondog Jamba & His Mongolian Traveling Children’s Library, Part 3 of 3

Mr. Dashdondog has written his works in all genres of children’s literature, such as lyrics, verses, poems, short stories, tales, picture books, non-fictions, plays, operas, screenplays, translations, etc. He also drew the illustrations for some of his books and set his poems to music. The internationally acclaimed pop singer, Nominjin, released her first-ever single “Children of Mother Nature” wh
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-02-28   780 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-02-28

Danish Cultural Art, Part 1 of 2

00:14:46
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Danish Cultural Art, Part 1 of 2

“Out in the meadows the grain has been cradled; rye and wheat are stacked, and hay will soon be in the barn. Trees have been shaken and fruit has been gathered, and homeward now we wend our way with the final load. We plow the field lightly; it’s an old custom, as the birds and the poor must also be satiated…” We just heard one of Denmark’s most famous folk songs, “Marken er mejet,” or “Harvest So
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-02-25   351 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-02-25

Life and Songs of Nana Mouskouri, the White Rose of Athens

00:17:36
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Life and Songs of Nana Mouskouri, the White Rose of Athens

Nana was born as Ioanna Mouskouri on October 13, 1934, in the township of Chania on the Island of Crete, Greece. Ever since the launch of her international singing career in the early 1960s, the global pop icon Nana Mouskouri has thrilled listeners around the world. With her soaring, angelic voice, singing in 15 languages in genres including pop, folk, classical, jazz, French chansons, and movie s
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-23   507 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-23
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ