ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

ਦੌਰੇ ਨਰਕ ਨੂੰ, ਭਾਗ 1 - ਨਰਕ ਦੀ ਮਾਸ-ਪੀਸਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

00:04:20

ਦੌਰੇ ਨਰਕ ਨੂੰ, ਭਾਗ 1 - ਨਰਕ ਦੀ ਮਾਸ-ਪੀਸਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

Q(f): ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੀਹੂ ਨੂੰ , ਮੈਂ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੇਲੀ ਨਰਕ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਲਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਉ।" ਸੋ, ਮੈ ਗਈ। ਸੀਤੀਗਰਭਾ ਬੋਧੀਸਾਤਵਾ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਕ ਜਗਾ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਵਡਾ ਚੌਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਜੀਵ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਵਿਚਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-24   3216 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-24

ਦੌਰੇ ਨਰਕ ਨੂੰ, ਭਾਗ 2 - ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ

00:01:41

ਦੌਰੇ ਨਰਕ ਨੂੰ, ਭਾਗ 2 - ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ

ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸਨ। ਮੈ ਨਹੀ ਆਸ ਰਖਦੀ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਤਵੇਂ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ, ਮੈ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਚਮੁਚ ਨਹੀ ਮਰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਗਏ ਤੁਰੰਤ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਟੁਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਮੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਛਿਆ। ਇਕੇਰਾ, ਮੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕੁਆਨ ਯਿੰਨ ਬੋਧੀਸਾਤਵਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲਭਣ ਲਈ "ਚਿੰਗ ਹਾਈ।" ਮੈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-24   2233 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-24

ਦੌਰੇ ਨਰਕ ਨੂੰ, ਭਾਗ 3 - ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਇਕ ਭੁਖਾ ਭੂਤ ਬਣਨ ਤੋਂ

00:02:45

ਦੌਰੇ ਨਰਕ ਨੂੰ, ਭਾਗ 3 - ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਇਕ ਭੁਖਾ ਭੂਤ ਬਣਨ ਤੋਂ

"6,ਫਰਬਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਸ-ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਵੀਗਨ ਨਹੀ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਚ ਹੈ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਦੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਗਾਮੀ ਸਰੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ," ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ/ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ।" (ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ/
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-24   1485 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-24

ਦੌਰੇ ਨਰਕ ਨੂੰ, ਭਾਗ 4 - ਨਰਕ ਦਾ ਕੜਾਹਾ

00:04:10

ਦੌਰੇ ਨਰਕ ਨੂੰ, ਭਾਗ 4 - ਨਰਕ ਦਾ ਕੜਾਹਾ

"ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ,' ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚ ਹੈ। ਇਕ ਅਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੈਂਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ: "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਰਕ ਨੂੰ ਸਿਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਇਕ ਬੋਧੀਸਾਤਵਾ ਦਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਉਥੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ।" ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨਰਕ ਨੂੰ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-24   1879 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-24

ਦੌਰੇ ਨਰਕ ਨੂੰ, ਭਾਗ 5 - ਪਵਿਤਰ ਨਾਮ ਇਕ ਅਸਲੀ ਸੁਰਖਿਆ ਹਨ

00:02:30

ਦੌਰੇ ਨਰਕ ਨੂੰ, ਭਾਗ 5 - ਪਵਿਤਰ ਨਾਮ ਇਕ ਅਸਲੀ ਸੁਰਖਿਆ ਹਨ

(ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਭਵ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਕ ਨਰਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ। ਉਥੇ ਕਈ ਜੀਵ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਦਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿੰਦਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਥੇ ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਦੀਖਿਅਕ ਸਾਥੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਆਉ ਪਵਿਤਰ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ।" ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਪੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-24   1622 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-24

Heaven Testimonies, Part 1 — Salvation Is Coming

00:02:49

Heaven Testimonies, Part 1 — Salvation Is Coming

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-24   785 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-05-24

Ayesha Takia – A message from PETA India

00:01:16

Ayesha Takia – A message from PETA India

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-05   453 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-04-05

We Must Act Like the Children of God

00:01:20

We Must Act Like the Children of God

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-05   615 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-02-05

Full Circle Experience in Casa de Carne

00:02:22

Full Circle Experience in Casa de Carne

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-11-25   1017 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-11-25

ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ਾ...

00:01:08

ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ਾ...

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-10-22   1224 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-10-22

ਵੀਗਨ ਮੀਟਜ਼ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ!

00:01:43

ਵੀਗਨ ਮੀਟਜ਼ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ!

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਡਾਉਨਲੋਡਾਂ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਵੀਗਨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ, ਨੁਸਖਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਉ SupremeMasterTV.com/be-veg
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24   1868 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24

ਵੀਗਨ ਅੰਡੇ ਦਿਲ-ਖਿਚਵੇਂ!

00:01:49

ਵੀਗਨ ਅੰਡੇ ਦਿਲ-ਖਿਚਵੇਂ!

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਡਾਉਨਲੋਡਾਂ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਵੀਗਨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ, ਨੁਸਖਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਉ SupremeMasterTV.com/be-veg
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24   1506 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24

ਵੀਗਨ ਡੀਸਾਰਟ, ਮਿਠਾਈ ਹੋਰ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ!

00:02:38

ਵੀਗਨ ਡੀਸਾਰਟ, ਮਿਠਾਈ ਹੋਰ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ!

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਡਾਉਨਲੋਡਾਂ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਵੀਗਨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ, ਨੁਸਖਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਉ SupremeMasterTV.com/be-veg
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24   2837 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24

ਵੀਗਨ ਦੁਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬੇਹਦ ਵਧੀਆ!

00:03:08

ਵੀਗਨ ਦੁਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬੇਹਦ ਵਧੀਆ!

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਡਾਉਨਲੋਡਾਂ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਵੀਗਨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ, ਨੁਸਖਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਉ SupremeMasterTV.com/be-veg
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24   1544 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24

ਵੀਗਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

00:02:16

ਵੀਗਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਡਾਉਨਲੋਡਾਂ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਵੀਗਨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ, ਨੁਸਖਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਉ SupremeMasterTV.com/be-veg
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24   1387 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-08-24

ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ ਇਸ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ

00:03:02

ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਬਣੋ ਇਸ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ: ਯਾਦ ਰਖਣਾ, ਹਰ ਵਾਰੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਲਹੂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ, ਆਂਦਰਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਭਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਕਿ ਅਨੇਕ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਾਨਵਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਵਸਤੂ ਦ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-07-30   6610 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-07-30

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 1

00:01:17

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 1

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-07-03   1009 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-07-03

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 2

00:01:21

Supreme Master Ching Hai's Quotes on Zoonotic Diseases - Part 2

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-07-03   844 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-07-03
<>Go to page
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ
Use 0.049s