ਸਿਰਜ਼ਣਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ?

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

00:18:24
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award - Mr. Ram Bahadur Neupane, The Guardian Angel of Bovine Friends

Today, Iet’s travel to Kathmandu, Nepal, to meet a saintly social worker, Mr. Ram Bahadur Neupane. Gentle and kind, he has dedicated nearly a decade of his life to rescue distressed and neglected cows wandering the streets of Nepal. Apart from providing them with food, medical care, and love, he has created a safe haven to shelter them for life. Our Beloved Supreme Master Ching Hai, upon learning of Mr. Neupane’s noble efforts, gratefully offered: “US$30,000 and the Shining World Compassion Award.” “I believe the Earth is a common home for everyone. Everyone should be allowed to live. We want to provide shelter and protection for everyone, from the elderly fathers, mothers, mentally challenged people, from our brothers and sisters living in the streets, to street dogs and to all the beings. This is our broader vision.”
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-11-30   977 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-11-30

Veg Philosophy: A Rational Quest for Peaceful Existence

00:13:42
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Veg Philosophy: A Rational Quest for Peaceful Existence

Today, in celebrating November 1, World Vegan Day, we invite you to hear what the great philosophers and ethicists have to say about the life choices concerning food, animal rights, and the vegetarian/vegan lifestyle. "To affirm life is to deepen, to make more inward, and to exalt the will-to-live. At the same time, the man who has become a thinking being feels a compulsion to give to every will-to-live the same reverence for life that he gives to his own." "That a man was not born a carnivorous animal but born to live on the fruits and herbs that the earth grows…. The basis of my vegetarianism is not physical, but moral."
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-11-01   530 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-11-01

VeggieWorld Expo – A Hub for the Flourishing Vegan Market, Part 3 of 3

00:16:16
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

VeggieWorld Expo – A Hub for the Flourishing Vegan Market, Part 3 of 3

In today’s episode, we explore more of the experiences and visions of both participants and exhibitors, as well as exciting developments in Asia. The dedication and focus of the exhibitors toward building a vegan world are a critical part for VeggieWorld in creating the success of the expos. “I am the founder of Green Monday. Seven years ago, we started to use multiple strategies and multi-media t
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-23   317 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-03-23

Heartwarming Police Stories, Part 2 of 2

00:14:03
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Heartwarming Police Stories, Part 2 of 2

“The police are the assets, the good, good assets of any country. They have been trained to do many things – even midwife, they can even deliver a baby. I mean, if they have to, emergency-wise. And they can do CPR to help the unconscious people, or babies or children even. Or even help in many ways that I probably forget to mention.” Sometimes the help that a police officer gives may seem l
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-03-22   208 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-03-22

Heartwarming Police Stories, Part 1 of 2

00:12:38
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Heartwarming Police Stories, Part 1 of 2

All over the world, police officers perform amazing feats of bravery and compassion every day. These heroes have a rare combination of courage, caring, strength, and intelligence. Police officers walk into a multitude of different situations where they must think quickly and come up with a solution, whether they need to save someone in an emergency or use their intelligence and wisdom to diffuse a
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-03-15   322 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-03-15

Building Communities through Veganism with Nitin Mehta MBE, Part 2 of 2

00:18:17
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Building Communities through Veganism with Nitin Mehta MBE, Part 2 of 2

Mr. Mehta also points out that not only helping our fellow humans but also our animal companions is actually helping ourselves. “So, it’s actually very funny but we are doing no favors to animals. We are actually doing favors to ourselves by being compassionate. Because by the law of karma, every action has a reaction. So, human beings cannot say, Oh, this is our planet and we continue enjoying wh
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-03-11   280 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-03-11

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 132 - ਨੌਰਸ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਰੈਗਨਾਰੌਕ ਦੀ

00:23:33
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 132 - ਨੌਰਸ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਰੈਗਨਾਰੌਕ ਦੀ

ਬਾਲਡਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ; ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਅਤਿ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਦੇਵਤ‌ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ...
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-03-07   584 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-03-07

ਚਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:33
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਚਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਖਣੀਆਂ, ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਅੰਦਰਵਾਰ ਜਾਣਾ, ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਜ਼ਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇਕ ਤਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-01   2535 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-01

ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:29:53
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਸਵਰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ‌ੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਜ਼ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਜ਼ਣ ਲਈ ਸਵਾਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀਨਕਰੋਨਾਇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਜਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਇਕ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਉਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-23   3029 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-23

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 8: Pop Star Tresor Riziki

00:14:12
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 8: Pop Star Tresor Riziki

Like the accomplished refugees covered in previous parts of our series, Tresor Riziki is also among these outstanding individuals and is regarded as one of the most distinguished pop stars in Africa. Tresor is described as the pioneer of “African Neo-Pop Sounds.” Regarding his music, Tresor says that it is “a fusion of sound from all over the continent” and celebrates Africa and Africans. T
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-19   707 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-19

Transforming Lives With Compassionate Hearts: The Shining World Award Recipients, Part 2 of 2

00:17:33
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Transforming Lives With Compassionate Hearts: The Shining World Award Recipients, Part 2 of 2

Let’s continue with part two of our show. In Agadir, a city on the southern Atlantic coast of Morocco, kindhearted Michèle Augsburger Clairet Doucet founded Sunshine Animal Refuge Agadir (SARA), which provides loving care to over 1,000 animals. Supreme Master Ching Hai: “Gratefully present the Shining World Compassion Award to Ms. Michèle Augsburger Clairet Doucet, plus a US$15,000 humble contribu
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-17   425 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-17

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੀਆਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਠ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:29:58
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੀਆਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਠ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ, ਮਿਡਲ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਘਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-14   2454 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-14

New Era Community: From the Agni Yoga Series by Nicholas and Helena Roerich (vegetarians), Part 2 of 2

00:14:19
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

New Era Community: From the Agni Yoga Series by Nicholas and Helena Roerich (vegetarians), Part 2 of 2

We will now continue with a selection from the recorded mind-opening messages from Master Morya, documented by His disciples, Helena and Nicholas Roerich. “When the time comes to change the course of the ship, the indication will come. But do not expect an indication about a patch for the boot. Otherwise, we shall soon congratulate each other on our birthdays.” “It is necessary to assimilate perma
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-13   334 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-13

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੀਆਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਠ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:26:42
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੀਆਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਠ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਜਿੰਦਗੀ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀਂਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ‌ਿਆ ਹੈ, ਰੀਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿਚ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਸਿਵਾਇ ਉਹਦੇ, ਸਿਵਾਇ ਉਸ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਨੂੰ? (ਹਾਂਜੀ।) ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਸਾਡੇ ਕ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-13   2327 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-13

New Era Community: From the Agni Yoga Series by Nicholas and Helena Roerich (vegetarians), Part 1 of 2

00:15:24
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

New Era Community: From the Agni Yoga Series by Nicholas and Helena Roerich (vegetarians), Part 1 of 2

The esteemed mystical and philosophical writers Nicholas and Helena Roerich are two of the most influential spiritual thought leaders from Russia, recognized for founding the doctrine of Agni Yoga, also known as Living Ethics. Believed to be a synthesis of all yogas (spiritual disciplines), Agni Yoga focuses on the daily practice of Love, Beauty, and noble Action. Traveling extensively throughout
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-12   360 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-12

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੀਆਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਠ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:26:15
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੀਆਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਠ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਛੂਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਅਤੇ ਆਭਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁਖ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿਚ - ਕਿ ਅਨੇਕ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਸਭ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-12   2661 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-12

The Path and the Creed: Selections from Jainism's Holy Sutrakritanga Sutra, Book I, Part 2 of 2

00:11:05
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Path and the Creed: Selections from Jainism's Holy Sutrakritanga Sutra, Book I, Part 2 of 2

We present to you today, excerpts from Book I – Lecture 12, from Jainism’s Sutrakritanga Sutra. First Book Twelfth Lecture The Creed “There are four heretical creeds which the disputants severally uphold: 1. the Kriyavada (activism), 2. the Akriyavada (moral acts do not have any consequences), 3. the Vinayavada, and 4. the Agnanavada. The agnostics, though they pretend to be clever, reason incoher
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-11   350 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-11

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੀਆਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਠ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:28:26
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੀਆਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਠ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਕੇਵਲ ਸੰਤਮਈ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। (ਹਾਂਜੀ।) ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਖਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਨਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-11   2590 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-11

The Path and the Creed: Selections from Jainism's Holy Sutrakritanga Sutra, Book I, Part 1 of 2

00:12:14
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Path and the Creed: Selections from Jainism's Holy Sutrakritanga Sutra, Book I, Part 1 of 2

One of the oldest religions in the world is Jainism, traditionally known as Jain Dharma. The concept of ahimsa, or nonviolence, is of equally great importance in Jainism. Thus, with compassion for all life, practitioners of Jainism follow a pure vegan or plant-based diet. Jains follow the ancient wisdom of the 24 Tirthankaras, or lineage of Prophets. Their teachings comprise the Agam sutras, which
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-10   333 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-10

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੀਆਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:30:15
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੀਆਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਇਕ ਮਨੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਸਪਣੀ ਹੈ।' ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰਦਾ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਜੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-10   2807 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-10

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੀਆਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:27:21
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੀਆਂ ਭੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-09   3345 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-09

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:36:14
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ। ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਵਾਵੇਗੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-08   2089 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-08
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ