ਅਗੇ ਆ ਰਿਹਾ

ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 3 of 5

2021-02-12
ਭਾਸ਼ਾ:English

ਪ੍ਰਸੰਗ

ਵਿਸਤਾਰ
ਡਾਓਨਲੋਡ Docx
ਹੋਰ ਪੜੋ
Next is “Impression of Tang Dynasty,” a Chinese classical dance With elegant dance moves from the Tang Dynasty, she will express the glory and prosperity of a vegan world.

Next is “Echo of the Prairie” from Mongolia. The first part is a traditional Mongolian acapella folk song about horses, nature, and beloved parents. The second part is a horsehead fiddle performance by a Mongolian musician.

And the following is a short comedy titled “Kitchen God.” On the threshold of the New Year, when we say good-bye to the Year of the Pig and welcome the Year of the Mouse, the Kitchen Gods went to Heaven and came to the court of the Jade Emperor to report the elevating, positive news in the world in the past year, and express their wish to establish a beautiful world for all. “Greetings to three Kitchen Godses. I am happy to see all of you again. Are you all tired from the long journey?” “Now, each of the Kitchen Godses, read your report, and then we will compile them into a good report before presenting it to the Jade Emperor.” “May you allow me to contribute one outstanding news.” “That is on the 24th of November, 2019, Supreme Master Ching Hai shared the most wondrous news since the day of creation, Maya King was gone forever from the face of our Earth.” “Now, it is time to see the Jade Emperor and report to Him all the good news in the Year of the Pig. Let’s go quickly inside to report.” “We wish the Earth to have the New Year with veganism, elevation, and happiness! May we wish for World Vegan, World Peace!”

ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਪ੍ਰਸੰਗ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੂਚੀ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਨਾਲ
ਵੀਡੀਓ ਏਮਬੈਡ ਕਰੋ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਡਾਓਨਲੋਡ
ਮੋਬਾਈਲ
ਮੋਬਾਈਲ
ਆਈਫੋਨ
ਐਨਡਰੌਏਡ
ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿਚ
GO
GO
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ