Tiếp Theo

Nguồn Gốc Cao Thượng

Chúa Giê-su Là Người Trường Chay, Phần 2/3: Sự Thỏa Hiệp Của Thánh Phao-lô

2020-06-11
Ngôn Ngữ:English

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Vì tất cả những gì sai trái mà quý vị làm, chỉ là do Ma và Ma cũng là kẻ đã tạo ra tâm trí. Tâm trí, Ma, tất cả đều từ Thế Giới Bóng ảo tưởng. Nên, nếu quý vị làm điều gì đó sai trái, đó không phải là lỗi của quý vị. Tôi không nhìn sự việc theo cách đó.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android