Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Kinh Lục Độ - Người Nhân Đức Không Ôm Lòng Thù Hận, Phần 4/6

2019-07-25
Ngôn Ngữ:Chinese(正體中文)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Princess is truly fortunate! It was this gentleman who jumped into the lake to rescue you. Father! He is the one who saved my life. His name is Wang Chang Fa. Since you saved my Princess, I forgive your rudeness. I also want to give you a great reward. I grant you the role of King’s personal bodyguard. I feel sorry for these poor maids who are about to lose their lives. To save my own life, I dare not seek a career in the government. Oh, I see. Wang Chang Fa. I have already spared the lives of those maids. From now on, you are my personal bodyguard. You must do your best to protect me. Yes, your Majesty!
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android