Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Kinh Lục Độ - Người Nhân Đức Không Ôm Lòng Thù Hận, Phần 3/6

2019-07-18
Ngôn Ngữ:Chinese(正體中文)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
In the last show, the strong Wuda Kingdom army defeated the Worry-Free country army. King Zapoda sacrificed his life to save his people. Prince Chang Sheng escaped, but where will his destiny lead him? The Wuda King sets checkpoints everywhere. Portraits and notices make it hard for me to walk around. Pulling myself together, I walk in the woods. Where can I find a place to rest an have a meal? How come his face looks really failiar? I heard that police everywheere are trying to seize felon. The Prince is worth a ton of gold. My luck has finally come!
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android