Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Mandolin - Nhạc Cụ Truyền Thống Đầy Lôi Cuốn, Phần 2/2

2019-05-09
Ngôn Ngữ:Italian(Italiano)

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
The exquisite sounds of the mandolin resonate back over a millennium, with recorded instances of mandolin music from the Medieval period (500-1400AD), up to the Renaissance (1400-1600), through the Baroque period (1600-1740AD) and onwards, to our current era. In Medieval times, the lute, a precursor to the modern mandolin, was widely played and appreciated. One branch of its evolution was the mandore, which arose in the Renaissance period and in turn, during the Baroque period, brought forth what we now call the mandolin.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android