Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Nghệ Sĩ Vĩ Cầm Đại Hàn Won Hyung-joon: Xây Dựng Một Sứ Xở Hòa Bình Qua Âm Nhạc, Phần 1/3

2019-04-26
Ngôn Ngữ:Korean(한국어)

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Mr . Won Hyung-joon, a Korean violinist widely recognized for his musicianship and activism for peace on the Korean Peninsula. Violinist Won Hyung-joon was a child prodigy, through his prolific career, Mr . Won has focused on fostering peace for all lands with his music and inspired to think of music as a medium of reconciliation. He later performed at the United Nations General Assembly Hall in 1996, under the theme “ World Peace.” Such performance strengthened his resolve to use his influence through music to foster the reunification of Korea.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android