Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Nghệ Sĩ Vĩ Cầm Đại Hàn Won Hyung-joon: Xây Dựng Một Sứ Xở Hòa Bình Qua Âm Nhạc, Phần 3/3

2019-04-28
Ngôn Ngữ:Korean(한국어)

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Mr. Won has continued to facilitate dialogue in Korea, with support from embassies, country leaders, and influential musicians. Lindenbaum Festival started as bringing peace through music, especially orchestral music, because of the power of the orchestra. Language has its limits. Then there is music. So, I hope we teach ways to communicate with music. So, I think the musician’s role here is very important. And I hope the unification of North and South will come true through music.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android