Tiếp Theo

Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Thánh Nhạc: Phúc Lành Của Ireland

2019-03-30
Ngôn Ngữ:English
Chi Tiết
Đọc thêm
In today's show, we are privileged to introduce to you three lrish songs. Our first song is "Be Thou My vision," an 8th century lrish hymn sung to the music of lrish folk song "Slane." Our next song is called "Between the Master and I" sung in Gaelic and English by Katie McMahon, an acclaimed lrish singer at the loving the Silent Tears concert in 2012 at the Shrine Auditorium in Los Angeles, the California, USA. Our last song is based on a famous lrish Blessing for travelers, "May the Road Rise to Meet You."
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android