Tiếp Theo

Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Người Bản Địa Brazil- Kết Nối Tâm Linh Với Địa Cầu

2019-03-23
Ngôn Ngữ:Portuguese(português)
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
The indigenous Brazilians have had a strong spiritual connection to the land for many years. Living closely with nature, the various tribes have relied upon the Mother Earth that has provided them with nourishment, healing plants and herbs, and inspirational beauty. There are approximately 305 indigenous tribes in Brazil, pass on their knowledge to the next generation orally through the telling of stories, as well as taking part in rituals. As well as sustaining life and health, the land serves as the resting place for their loved ones and the future for their children.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android