Tiếp Theo

Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Sống Cuộc Đời Quân Bình: Người Qom Giàu Tâm Linh Tại Argentina

2019-03-05
Ngôn Ngữ:Spanish(Español)
Chi Tiết
Đọc thêm
The Qom believe that the Creator is the Ultimate Giver, and that all of creation has invisible spiritual beings as caretakers. Each “vital space,” that is, each forest, swamp, river, and grassland-and each animal, fruit, or plant to be harvested - has a spiritual guardian. On the land(Gran Chaco), there is a spirit that takes care of the land, takes care of the animals, lives in the water and takes care. To the Qom people, life depends on maintaining a balance and peaceful harmony with all the created world, including with the spiritual guardians.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android