Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Y Phục Của Bậc Chân Sư, Phần 1/3 ngày 7 tháng 8, 1991

2018-10-08
Ngôn Ngữ:English ,Mogolian(Монгол хэл) ,Mandarin Chinese

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Then how can we tell that our Master is enlightened and others who wear fashionable clothes are not real Masters? We should look at how he gives initiation. We should look at how he lives and how he acts. Also, we should look at what his power is like. Can he manifest infinite bodies? How we heard from his disciples about seeing their Master’s manifestation? Does the Master save his disciples from suffering? Can he resolve problems inside and outside? Color doesn’t matter. We look at the time he lives, his work and the number of sentient beings he saves.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android