Tiếp Theo

Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Những Tiết Lộ Về Nhà Pháp Thuật Huyền Thoại Của Sư Phụ, Phần 9/9

2018-02-28
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Thái Tú Hòa’s devotion to Supreme Master was not only in this life but continued over many lifetimes. As revealed by Supreme Master Ching Hai, Thái Tú Hòa had also proved his outstanding loyalty to Master in his latest past life when he was a powerful magician. Master was a prince and later the King, while Hoa was Her servant and quiet protector using his magical skills.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android