Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Mọi Chúng Sinh Đồng Nhất Thể, Học Để Có Lòng Tôn Trọng, Phần 2/3, 3 tháng 12, 2017

2018-06-28
Ngôn Ngữ:English ,Vietnamese(Tiếng Âu Lạc (Tiếng Việt)) ,Mandarin Chinese

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
The water knows everything. The air knows everything. So be careful about what you think, what you say, ok? Or what you write to people because everything knows everything. We are not just covered in this flesh body; we are transparent soul. Your mind is connected with all beings in the whole Universe, so don’t think that nobody knows what you’re doing. Learn to have respect. Even the Earth knows everything. The trees know everything. I told you many times. All should learn to have respect.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android