Tiếp Theo

Chương Trình

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay) Nói Về Tác Hại Của Thịt, Phần 4 – Phí Tổn Kinh Tế Cao

2020-07-08
Ngôn Ngữ:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Kỹ nghệ thịt không phải là thương mại có lợi, với phí tổn sản xuất rất cao về điện, nước, và thóc lúa bị phí phạm để sản xuất cùng một lượng cái gọi là “thực phẩm”, nó có thể thay thế được.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android