Tiếp Theo

Chương Trình

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Nói Về Tác Hại Của Thịt, Phần 3 – Tác Động Thảm Khốc Đến Môi Trường

2020-07-01
Ngôn Ngữ:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Kỹ nghệ chăn nuôi giống như là sản xuất thực phẩm trái ngược. Thật sự, “sản phẩm đó” là nạn đói, chiến tranh, chết chóc và phá hoại, có lẽ còn phá hoại toàn thể Địa Cầu và mọi sự sống trên Địa Cầu này.
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android