Tiếp Theo

Chương Trình

Hồi Kết Của Ngành Chăn Nuôi, Phần 2/2

2020-06-09
Ngôn Ngữ:English

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Điều đó đang nói với chúng ta; Địa Cầu đang nói với chúng ta rằng chúng ta phải thay đổi. Và có một ánh sáng này quý vị nhìn thấy ở phía cuối đường hầm. Và quý vị nhìn thấy thứ ánh sáng đó, đó là bất bạo lực. Nếu quý vị có một hệ thống bất bạo lực bình thường hóa ở đó mọi thứ sẽ ổn: Địa Cầu sẽ được cứu, chúng ta sẽ bình an, loài vật sẽ an toàn. Chúng ta có giải pháp đó, chúng ta phải nắm bắt và thực thi, có phải không? Và xây dựng cơ cấu xung quanh nó để bây giờ chúng ta có thể chuyển đổi sang đó.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android