Tiếp Theo

Địa Cầu: Ngôi Nhà Thân Ái

Khủng Hoảng Khí Hậu: Đếm Ngược Về Năm Số Không, Phần 5/7

2020-04-28
Ngôn Ngữ:English

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Để ngăn chặn Địa Cầu tiến đến “Năm Số Không”, những thay đổi nào chúng ta phải thực hiện? Yêu cầu của chúng tôi là: các chính phủ ngừng trợ cấp cho ngành chăn nuôi và bắt đầu khuyến khích ngành nông nghiệp trồng cây hữu cơ. Thứ hai, truyền thông phải đưa tin về những ảnh hưởng nặng nề của ngành chăn nuôi đối với sức khoẻ con người, môi trường, và loài vật. Chúng tôi ủng hộ: Một: các tổ chức môi trường, bảo tồn, y tế, bảo vệ động vật và tôn giáo thực hiện chính sách thuần chay. Hai: người tiêu thụ ngừng mua các sản phẩm từ động vật.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android