Tiếp Theo

Danh Nhân Trường Chay

Phụng Sự Thế Giới Mà Không Làm Hại Chúng Sinh Khác - Nông Dân Sivalingam Vasanthakumar, Phần 2/2

2020-02-13
Ngôn Ngữ:English

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Tôi đã từ bỏ, chỉ là một trang trại nhỏ, nhưng tôi nghĩ nếu tất cả chúng ta làm từng chút, từng chút một, chúng ta sẽ tạo nên tác động lớn cho hệ sinh thái của Địa Cầu. Tùy vào chính phủ đưa ra các chính sách tốt và trong đó có hệ thống hỗ trợ tài chính trong giai đoạn chuyển tiếp. Đó sẽ là động lực tốt nhất cho tất cả chủ trại chuyển đổi.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android