Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Bharatanatyam - Múa Cổ Điển Ấn Độ, Phần 3/3

2019-11-09
Ngôn Ngữ:Hindi(हिन्दी)

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Guru Marie Elangovan will first explain the deeper meaning of the face paint and makeup dancers usually wear during performances. “Which is a spiritual eye which we can’t see, but it is there. And when we apply this red dot here on the forehead, it keeps our spiritual energy inside. So it’s like it tells parts to focus and have greater spiritual power.” “that purity of thoughts, purity of mind, purity of inspiration, so that’s a very important thing for the performance sake. I do believe that being vegetarian contributes to bringing purity of thoughts, more empathy towards the entire creatures on Earth, a sense of peace, feeling of lightness.”
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android