Tiếp Theo

Lời Thánh Khải

Thơ Văn Xuôi Từ Sách Nhà Tiên Tri Của Kahlil Gibran: ”Tàu Đang Đến” và ”Về Bố Thí,” Phần 2/2

Nepal
2019-08-13

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
“The point is, to love God even as the mother loves her child, the chaste wife [loves] her husband, and the worldly man [loves] his wealth. Add together these three forces of love, these three powers of attraction, and give it all to God. Then you will certainly see Him.” “From time to time he should live in the company of holy men, and from time to time go into solitude to meditate on God. Furthermore, he should practice discrimination and pray to God, ‘Give me faith and devotion.’ Once a person has faith he has achieved everything. There is nothing greater than faith.”
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android