Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Kinh Lăng Nghiêm: Các Loại Ấm Ma - Sắc Ấm Và Thọ Ấm, Phần 7/9 Ngày 26 tháng 12, 2018

South Africa
2019-07-11
Chi Tiết
Đọc thêm
Fourth Level beginning is dark. Later on, your Light shines and everybody’s Light shines, so the whole Fourth Level is also very bright. Just the buffer zone is dark. That place is to stop any of the Three Worlds to enter the Fifth. That’s the border buffer zone, so nobody can enter the Fourth Level without a guide. Without Master, you can’t go there; no guarantee. You go there, you might be disintegrated or lost in this kind of memory sadness, whatever, forever.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android