Tiếp Theo

Người Tốt, Việc Hay

Ông Sergio García Torres Thuộc Đảng Podemos: Thúc Đẩy Quyền Động Vật Và Lối Sống Thuần Chay Ở Tây Ban Nha, Phần 1/2

Chile
2019-06-10

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Also, the contamination is affecting health. Agriculture must increasingly be focused on what food means to people, and we must reduce more and more, the exclusive foods, meaning agriculture exclusively done to feed livestock. We must advance because this in not sustainable. It is not a matter of opinion, it is already a matter of real information. All lines of political work, at least in our organization, are focused on that: sustainable feeding (of humans) and sustainable agriculture, local agriculture, agriculture that respects times, respects seasons, and respects local seeds.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android