Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Âm Nhạc Đồng Bộ Hóa Sóng Não Với Tiến Sĩ Steven Halpern, Phần 1/2

2019-05-21
Ngôn Ngữ:Indonesian(Bahasa Indonesia)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
From ancient times, mystics, sages, gurus and enlightened masters have revealed in their teachings the importance of sound vibration for the soul. Healing music or sound healing has been used in holistic and therapeutic practices for a long time. Dr. Steven Halpern is a world-renowned composer and recording artist of music for relaxation, wellness and ”Sound health”. He also coaching and accelerated learning conferences. His journey began in 1971 when he started exploring sound and consciousness using brainwave biofeedback and Kirlian (aura) photography.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android