Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Vinh Danh Những Tâm Hồn Sáng Tạo: Ngày Nghệ Sĩ Thế Giới Năm Thứ 2, Phần 2/2

Australia
2019-04-05

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Art is something from God, or art is something from humans. Artists are those who can give that, who totally give in to that. Therefore, these artists are a very important group of people. They should be recognized, I think. It is something great, that these is such an opportunity, such a recognition. When I heard that Supreme Master Ching Hai had created International Artist Day, I thought it was such a brilliant idea. It's clearly a huge step in the right direction for creating a more creative world.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
1耗时0.006秒