Tiếp Theo

Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Balerung Mandera Srinertya Waditra: Gia Trì Thế Giới Với Vũ Điệu từ Thiên Đàng, Phần 1/2

2018-06-27
Ngôn Ngữ:English ,Indonesian(Bahasa Indonesia)

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Anak Agung Gede Oka Dalem established Balerung Mandera Srinertya Waditra in 2000, to encourage and further develop the exquisite performance of Balinese dance and music. The beauty of Heaven is manifested in the performers’ lavish clothing designs, carved with elegant curves and dazzling color. These dances are usually performed during ceremonies at the temple. Following praise and worship to God, a dance is performed, taking our minds and the atmosphere to the higher realms of the Divine, to celestial realms full of blessings.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android