Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Mừng Tết Nguyên Đán Cùng Hội Viên Chúng Tôi, Phần 4/5

2019-02-07
Ngôn Ngữ:Cantonese Chinese

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
The Lunar New Year or Spring Festival is the most widely celebrated holiday in many Asian countries. Gifting children with red envelopes containing money, exchanging presents, wearing new clothes for good luck, cleaning up the house, and praying to God or the Buddhas for an auspicious year. Now let’s enjoy the entertaining programs presented by our Association members during the New Year international retreat held at the Hsihu Ashram in February 2018. The song called ”The Horizon” from Inner Mongolia. The left foot dance of the Yi ethnic people, called The Torch Festival.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android