Tiếp Theo

Vẻ Đẹp Thiên Nhiên

Khám Phá Khu Rừng Nguyên Sinh Kỳ Diệu Białowieża

Poland
2019-03-13
Chi Tiết
Đọc thêm
It is one of the last and largest remnants of immense primeval forests that once covered much of northeastern Europe. The Bialowieża Forest was designated a UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) World Heritage site in 1979. The Bialowieża Forest spans 141,885 hectares across the edge of Poland and Belarus. The entire Belarusian area is known as the Belovezhskaya Pushcha National Park, while the Polish side and inner core of the forest is strictly protected as The Bialowieża National Park.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android