Tiếp Theo

Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian

Dân Tộc Chăm – Những Tâm Hồn Hiền Hòa, Chân Chất, Phần 2/2

Âu Lạc (Vietnam)
2018-10-11

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Since ancient times, Chǎm people have always valued spirituality. Chǎm people in Âu Lạc (Vietnam) have two main belief groups: Chǎm Brahmin and Chǎm Islam. The traditional beliefs of the Chǎm Brahmin is the concept that nature and all objects have souls. They also believe in and worship the Creator of the universe. The Chǎm Islams have absolute faith in Allah as the only God, and Muhammad (Peace Be Upon Him) as the messenger of the Supreme God. Despite different beliefs, the Chǎm people still live together in harmony, and always try to preserve their culture, moral precepts, and religious beliefs.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android