Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Diễn Viên Andrew Byron, Tài Diễn Xuất Đồng Cảm Và Thấu Hiểu

2018-09-14
Ngôn Ngữ:Russian(Русский) ,English
Chi Tiết
Đọc thêm
Andrew Byron is a multi-lingual and mufti-talented vegan actor and writer. He was born into a bilingual family, where language was considered a gift, and he has diligently furthered his knowledge and talent through his studies. Andrew Byron has played a variety of roles on English television, in drama series, and in Hollywood films. Today, he shares with us his fascinating journey as an actor, talks about his inner awakening and becoming vegan, as well as how this has fueled his writhing career.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android