Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Thiền Càng Nhiều Càng Tốt Trong Giai Đoạn Ân Điển Này, Phần 3/3 6 tháng 4, 2012

2018-09-14
Ngôn Ngữ:English ,Mandarin Chinese ,French(Français) ,Vietnamese(Tiếng Âu Lạc (Tiếng Việt))

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Because this world is the world of give and take, most people who had problems with each other in the former lives, come back to iron it out. She just asked about the question how to control this mind, to make meditation progress quicker and all that. I said if you know when you’re wrong, then you just change it quick. The past karma, Master changes it. The fixed karma in this lifetime, we can minimize by doing good things. On one hand meditate, and the other hand cleansing the karma by doing good things. I do everything, inside I do it for you, but outside it doesn’t look like anything.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android