Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Đón Mừng Một Kỷ Nguyên Thuần Chay Mới Đầy Hy Vọng, Phần 2/2, 19 tháng 11, 2017

Cambodia
2018-07-14

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
We humans had been controlled too tightly before. If those beings controlled didn’t want to do bad things, the negative force would come to persuade them and turn then into bad people. So the negative power, the bad karma, is still here on Earth. They can’t be ridded so fast. Thank you, all of you. Thank you, all of you for being good practitioners. That helps a lot. That helps the world a lot. And if you help the world, meaning you’re helping me.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android