Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Công Việc Thật Sự của Chúng Ta Là Hành Thiền Phần 2/2 8 tháng 8, 2013

Vietnam (Âu Lạc)
2017-11-06

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
If you have a job or to do anything for the world, you must meditate more, at least four hours, five hours, six hours. So if you cannot do that, then you’ll be in trouble. So meditation is more important than anything else for you and for the world. So if you can do your job and meditate at the same time, it’s good. And vegetarian shop or anything are just only jobs also, but this is a job that benefits the world. So don’t think just vegetarian house and give people to eat vegan, that’s enough. It’s not like that. Your real job is meditation, at all times, anywhere.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android