Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Chỉ Tập Trung Vào Thượng Đế Và Sự Khai Ngộ Phần 2/2 5 tháng 7, 2013

Thailand
2017-11-08

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Concentrate only on God, enlightenment, deeper level of consciousness and happiness. Because the deeper you go, the more you are happy, the more enlightened, and the more intelligent, the more blissful. And then you can deal with all kinds of problems - if any problem. Otherwise, we just concentrate on problems. Then we are right at the problem level, and we could never see it better from above. Then, not only you cannot solve this problem, you delay your own spiritual progress and deny yourself of spiritual power.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android