Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Sư Phụ Kể Chuyện Vui và Truyện Cổ Phật Giáo: Năm Giới Luật và Năm Cách Bố Thí Tốt Nhất - Phần 2/3 30 tháng 8, 2015

2018-01-20
Ngôn Ngữ:English

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
If you keep these Five Precepts, next life you will be born as human again, with all these, but not having to be born in hell or as vicious animals, of suffering of any kind. Keeping the Five Precepts, you will not go to Heaven. If just Five Precepts alone, then you will not go to Heaven, or a lower Heaven, but at least you’ll be born a human, healthy, rich, and have no problem. Healthy, and having power, position, whatever.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android