Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Thiền Định Rất Quan Trọng, Phần 2/4 17 tháng 7, 2013 Pháp

2018-01-23
Ngôn Ngữ:English

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Even if I go very high and I have countless spiritual merit points, it has nothing to do with (bad) karma. I can be very high, but if I have you as disciples, or I want to help the world, I still have to take the bad karma of that. The spiritual merit points stay there. Save it. For saving the souls in the future, for any other things. Save the world, save the souls, save the people, but not to save me. It doesn’t work like that. So I have to meditate to earn it, to counter-effect. This is the problem. You think it’s easy. It’s not like that.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android