Tiếp Theo

Thuần Chay: Lối Sống Cao Thượng

Thuần Chay: Mỗi Ngày Một Câu Chuyện - Hãy Bắt Đầu Thay Đổi, Phần 3/4

Taiwan(Formosa)
2018-05-08

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
In Part 3, Dr. Sofia Pineda Ochoa, the co-founder of “Meat Your Future,” share her experiences of filming in a slaughterhouse, and the emotions of the animals there. We join Yassine Diboun, on a training session, and learn more about his lifestyle. And meet Scott Jurek, pioneer vegan ultra-runner.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android