Tiếp Theo

Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh

Áp Dụng Tâm Thức Vũ Trụ Cao Đẳng Vào Đời Sống Hàng Ngày

2018-06-15
Ngôn Ngữ:Chinese(正體中文) ,English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
My spiritual life, from meditation along with veganism, helps me to improve my love. By increasing love through spiritual practice, it helps me to better work with other souls and understand them. Through meditation, our inner state gets changed. Meditation is the foundation of all religions and spiritual practices. When we are meditating, we connect directly to the universal conscious. When we constantly communicate with the universal conscious, we become wiser and full of positive energy, the energy vibrations from the universal conscious clean, heal and nurture our body and mind. So, we become healthier, happier, more loving and more peaceful.
Xem thêm
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android