Tiếp Theo

Giải Gương Sáng Ngời Thế Giới

Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Những Nỗ Lực Cao Quý Của Tổ Chức Mercy for Animals, Phần 1/2

2020-07-08
Ngôn Ngữ:English

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Tất cả chúng ta, dù là ai đi nữa và thực tế là, dù cho quan điểm đạo đức và chính trị của chúng ta đối với các đề tài khác là gì đi nữa, thì hầu hết mọi người đều đã nhận ra rằng gây phương hại, gây đau đớn và đau khổ là một điều xấu. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư tri ân trao tặng “20.000 Mỹ kim cho tổ chức Mercy for Animals vì công việc cao thượng của họ, cùng với Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới, với tất cả tình thương và lòng tri ân.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android