Tiếp Theo

Danh Nhân Trường Chay

Monk Coleman (Thuần Chay) – Từ Vực Thẳm Tối Tăm Đến Con Đường Giác Ngộ, Phần 2/2

2020-07-02
Ngôn Ngữ:English

Tập

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Tôi bổ sung thiền định vào các buổi huấn luyện, bởi vì tôi tin rằng đó là nền tảng căn bản của quý vị. Thể chất cũng quan trọng, nhưng nếu tâm trí quý vị đúng đắn, nếu tinh thần quý vị đúng đắn, nếu năng lượng quý vị đúng đắn, thì quyết định của quý vị sẽ phản ánh điều đó. Nếu quý vị thực hành chánh niệm, quý vị có thể mang chánh niệm vào cuộc sống của mình, rồi thì bất cứ điều gì quý vị muốn làm sẽ trở nên mạnh mẽ và quý vị sẽ có khả năng kiên trì thực hiện đến tận cùng.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android