ต่อไป

ถ้อยคำแห่งปัญญา

พระสูตรที่กล่าวถึงปณิธานและบุญบารมีของบรมครูแห่งยาพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ตอนที่ 4 ของ 4 ตอน

2019-11-16
ภาษา:Chinese(简体中文)

ตอน

รายละเอียด
ดาวโหลด Docx
อ่านเพิ่มเติม
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เธอผู้ปรารถนา ทดแทนบุญคุณ และคุณธรรมของ พระโลกนาถ บรมครูแห่งยา พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ก็ควรนำประโยชน์และความสุข ให้แก่สรรพสัตว์ ด้วยวิธีนี้”
รับชมเพิ่มเติม
ตอน
เล่นรายการ
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวโหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์