ต่อไป

ถ้อยคำแห่งปัญญา

พระสูตรที่กล่าวถึงปณิธานและบุญบารมีของบรมครูแห่งยาพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ตอนที่ 3 ของ 4 ตอน

2019-11-15
ภาษา:Chinese(简体中文)

ตอน

รายละเอียด
ดาวโหลด Docx
อ่านเพิ่มเติม
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “นอกจากนั้น พวกเขา(สรรพสัตว์) ควรจำไว้ในใจ บุญบารมีและ ปณิธานของพุทธะองค์นี้ ขณะสวดท่อง และระลึกถึงพระสูตรนี้ ไตร่ตรองความหมายของมัน และอธิบายให้แก่คนอื่น ความปรารถนาทั้งหลาย ของพวกเขาจะสมหวัง ปรารถนาอายุยืน ก็จะมีชีวิตยืนยาว ปรารถนาความมั่งคั่ง ก็จะมั่งคั่ง ปรารถนาตำแหน่งการงาน ก็จะมีตำแหน่งการงาน ปรารถนาจะมี บุตรชาย บุตรหญิง ก็จะมี บุตรชาย บุตรหญิง”
รับชมเพิ่มเติม
ตอน
เล่นรายการ
แบ่งปัน
แบ่งปันไปที่
ฝัง
เริ่มที่
ดาวโหลด
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน
แอนดรอยด์
รับชมในบราวเซอร์ในโทรศัพท์มือถือ
GO
GO
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์